Wat is de huidige situatie?

Op dit moment kennen we in Nederland nog geen wetgeving of regulering wat betreft kansspelen. Holland Casino is het enige casino dat op dit moment een vergunning heeft. Een vergunning die in feite eigenlijk helemaal niet bestaat. Én waarmee ze een monopoliepositie innemen in de Nederlandse gokmarkt, iets dat eigenlijk weer bij Europese wetgeving verboden is. Dat is natuurlijk best verbazingwekkend. Maar hier zit wel een gedachte achter: door het aantal casino’s laag te houden, wordt ook het aantal verslavingen in de hand gehouden.

Omdat het op dit moment verboden is om je op de Nederlandse markt te richten, zowel met landgebonden casino’s als online casino’s, moeten spelers nu online uitwijken naar buitenlandse websites. Website die niet allemaal een betrouwbare vergunning of licentie hebben. Daar komt nu dus eindelijk verandering in. Met de wet Kansspelen op afstand. Daarmee gaat de Kansspelautoriteit vergunningen uitgeven binnen de Nederlandse gokmarkt. Daarvoor moeten aanbieders aan strenge eisen voldoen.

Wat is de nieuwe Wet Kansspelen op afstand (Koa)?

De Wet Kansspelen op afstand zal vergunningen gaan afgeven aan kansspelaanbieders, zodat er meer spelers op de markt komen en deze populaire markt hopelijk wat gezonder zal worden. Een belangrijk doel van deze nieuwe wet is regulering en bescherming van spelers. Op dit moment is er binnen Europa wel al de MGA-vergunning (Malta Gaming Authority), welke ook zeer streng is en voldoet aan Europese eisen. Maar de eisen van de Koa zullen misschien nog strenger zijn.

Waarom dan de Koa, als we al een vergunning met strenge eisen hebben binnen Europa, vraag je? Nou, waar het verschil hem vooral in zit, is dat de Koa zich uitsluitend op Nederlandse gokkers richt. Met de Koa is het gemakkelijker als speler om je recht uit te oefenen, mocht dat nodig zijn. Daarmee is je veiligheid beter gewaarborgd.

Onderdeel van de Koa is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), een register waarin spelers vrijwillig of onvrijwillig geregistreerd kunnen worden. Wanneer een speler geregistreerd staat in het Cruks, heeft deze geen toegang meer tot welk casino dan ook. Het Cruks heeft als doel om gokverslavingen te beperken. Deze wordt een paar maanden na ingang van de wet Koa verwacht. Ook daarvoor is de exacte datum nog niet bekend.

Wanneer gaat de wet Koa in?

Over de exacte ingangsdatum van de Koa-wet is nog steeds niets met zekerheid te zeggen, want er wordt nog aan gewerkt. 1 maart zou dus zomaar 1 mei of 1 juni kunnen worden. We kunnen inmiddels wel op de website van de Kansspelautoriteit de Koa Communicatiekalender inzien. Daar zijn drie versies te vinden: een versie voor fysieke kansspelaanbieders, een voor potentiële online aanbieders (potentieel, want op dit moment is het nog illegaal om een website op de Nederlandse markt te richten) en een voor overige stakeholders.

Kun je legaal bij een Nederlands casino spelen?

Op dit moment heeft alleen Holland Casino dus een vergunning van de Kansspelautoriteit. Andere aanbieders, inclusief websites, die zich op de Nederlandse markt richten zijn dus illegaal. Dit herken je bijvoorbeeld aan het volgende: casino’s mogen niet in het Nederlands communiceren en ze mogen geen reclame maken binnen Nederland. Zo mogen ze bijvoorbeeld geen Nederlands domein hebben (.nl) en ook geen afbeeldingen of woorden in hun naam gebruiken die met Nederland geassocieerd worden, zoals tulpen of klompen.

Wat gebeurt er wanneer je bij een illegaal casino speelt?

Illegale casino’s zijn niet gereguleerd, niet gecontroleerd en dus ook niet veilig bevonden voor spelers. Maar dat niet alleen: het gebruik ervan alleen al komt met een risico. Ook als speler kun je daarvoor namelijk een boete krijgen. Dat kan als duidelijk is dat jij wist of kon weten dat een website illegaal was op het moment dat je er gebruik van maakte.

Wat zijn de voordelen en nadelen van de Koa?

Dan nu even over de voor- en nadelen. Want zoals ik net al noemde, zitten er beide aan de komst van deze Koa-vergunning. Of de voordelen of juist de nadelen zwaarder wegen is persoonlijk en moet je voor jezelf bepalen. De voordelen, de reden dat de Koa in het leven wordt geroepen, zijn vooral de veiligheid van de spelers. De nadelen hebben vooral te maken met de regulering.

Voordeel: minder gokverslaving

Gokken wordt meer gereguleerd, dat betekent dat er meer gecontroleerd gaat worden op wie er speelt. Daarvoor zal altijd de identiteit van een speler vooraf worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld op leeftijd, want minderjarigen mogen niet gokken. Maar net noemde ik al even het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Daarin controleren (online) casino’s of iemand toegelaten mag worden of niet. Verslaafden worden dus tegen zichzelf beschermd.

Hierbij hoort trouwens ook dat het met de Koa verplicht wordt om als aanbieder aan spelers de mogelijkheid te bieden zichzelf (tijdelijk) uit te schrijven. In de praktijk bieden veel kansspelaanbieders deze optie nu al, maar nog lang niet allemaal. Met de Koa wordt het dus verplicht dit aan te bieden. Wat fijn is, want door jezelf proactief van websites uit te sluiten, voorkom je dat je in het Cruks geregistreerd hoeft te worden.

Voordeel: meer veiligheid

Met de Koa sta je ook beter in je recht in het geval dat er iets niet goed gaat. Met problemen kun je terecht bij de Koa, dat gewoon in Nederland zit. Voor veel spelers is het misschien toch fijner om in het Nederlands te kunnen communiceren. Ook worden er natuurlijk strenge regels gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens.

Voordeel: winstbelasting wordt voor je betaald

Een ander bijkomend voordeel van de Koa dat we niet mogen vergeten: casino’s betalen de belasting voor jou. Dat betekent dat je netto uitbetaald krijgt en zelf alle administratie niet hoeft te doen.

Voordeel: betere klantenservice

Ook worden er strenge eisen gesteld aan de klantenservice, wat ervoor moet zorgen dat die van goede kwaliteit is. 24/7 bereikbaarheid en via verschillende kanalen zullen daar naar verwachting onderdeel van uitmaken.

Nadeel: uitsluiting bij websites moeilijk terug te draaien

Natuurlijk, elk voordeel heb z’n nadeel. Want wanneer je je als speler laat uitsluiten van een website, wordt je weliswaar tegen jezelf beschermd, maar het is in de praktijk zeer moeilijk om dat weer ongedaan te laten maken. Dat is een groot nadeel van deze goedbedoelde maar verplicht aanwezige mogelijkheid. Sommige spelers hebben namelijk helemaal geen probleem met gokken, maar als ze een keer een groot verlies lijden, willen ze zich nog wel eens laten uitsluiten van een website. Wat dus in de praktijk bijna niet meer terug te draaien is.

Nadeel: niet meer anoniem kunnen spelen

Ook een ding zal voor velen zijn: het verlies van anonimiteit. Er wordt namelijk gecommuniceerd over jouw gokgewoonten tussen de aanbieder en de overheid. Zelfs aan banken zal hiervan het een en ander doorgegeven worden. Door alle controles zullen veel spelers het gevoel krijgen dat ze in de gaten worden gehouden. Zij zullen zich misschien genoodzaakt voelen om bij een illegaal casino te gaan spelen.

Nadeel: lagere bonussen

Een laatste nadeel is dat er door de Koa minder hoge bonussen uitgekeerd mogen worden. Dit maakt het spel waarschijnlijk minder aantrekkelijk (wat vast de gedachte hierachter is), waardoor spelers waarschijnlijk eerder zullen afhaken of helemaal niet meer zullen willen spelen. Lagere bonussen kunnen misschien ook het gevolg zijn van de hoge extra kosten die de Koa met zich meebrengt. Bijvoorbeeld voor het systeem dat casino’s zelf moeten (laten) ontwikkelen om met het Cruks te kunnen communiceren.

De nieuwe Koa-wet moet dus veel goeds brengen, maar aan alles kleeft twee kanten. Persoonlijk voel ik me veilig met de nieuwe wet, maar ik kan me voorstellen dat je er niet zo blij mee bent als je anoniem wilt kunnen spelen. De lagere bonussen is natuurlijk wel echt een domper, maar ik denk dat het heel belangrijk is om mensen met gokproblemen beter te beschermen. Daarnaast is het wel een fijn idee om te weten dat als ik een ton bijgeschreven krijg, die hele ton ook van mij is en ik er niet later nog eens belasting over moet betalen.