Tata Steel Chess Tournament 2012

Back to Black

Nyzhnik, Illya
Nyzhnik, Illya
Photographer Fred Lucas