Tata Steel Chess Tournament 2012

Back to Black

Levon Aronian
Levon Aronian
Photographer Fred Lucas