Tata Steel Chess Tournament 2012

Back to Black

Elisabeth Paehtz
Elisabeth Paehtz
Photographer Fred Lucas